Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Aan de informatie op de site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Echocentrum SAM& aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van, of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Echocentrum SAM& behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.

Lees deze informatie a.u.b. helemaal door voordat je een echo laat maken.

In ons centrum kan je terecht voor diagnostische echo’s en screeningsecho’s.

Diagnostische echo's

Je verloskundige/arts bepaalt welke diagnostische echo’s noodzakelijk zijn in de zwangerschap. De zorgverzekeraar vergoedt alleen die echo’s waarvoor een medische indicatie bestaat.

Indicaties zijn:

* termijnbepaling om te bepalen hoe ver de zwangerschap gevorderd is. De zwangerschapsduur is betrouwbaar vast te stellen vanaf 8 weken en 5 dagen. Bij een jongere zwangerschap kunnen wij geen zwangerschapsduur bepalen. Een echo vóór 8 weken en 5 dagen wordt daarom niet vergoed door de zorgverzekeraar. De zwangerschapsduur is het meest betrouwbaar vast te stellen vanaf 10 weken.

* diagnose echo om te kijken waarom er bloedverlies is

* diagnose echo om te kijken naar de groei van de baby

* diagnose echo om te kijken waar de placenta ligt

* diagnose echo na 35 weken om te kijken hoe de baby ligt

Voor bovengenoemde echo's geldt:

Bij deze echo’s wordt niet gezocht naar eventuele afwijkingen bij het kind. Als er geen bijzonderheden worden gezien tijdens dit onderzoek, is dit geen garantie voor een gezond kind. Mochten de echoscopisten bij bovenstaande indicaties toch bijzonderheden of afwijkingen bij je kind, placenta en/of baarmoeder opgevallen zijn, worden deze altijd aan jou en je verloskundige of arts gemeld. Naast de echo’s die de verloskundige aanvraagt, kan je zelf kiezen of je vroeg in de zwangerschap een ETSEO (13-weken echo) wilt laten uitvoeren en tussen de 18 en 22 weken het SEO structureel echoscopisch onderzoek. De ETSEO en het structureel echoscopisch onderzoek zijn screeningsecho’s. Je ontvangt uitgebreide informatie van je verwijzer over beide onderzoeken. 

ETSEO   

Deze echo is onderdeel van een wetenschappelijke studie. U kunt dan ook alleen kiezen voor de 13-weken echo als u meedoet aan de Imitas-studie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar: https://www.pns.nl/13-wekenecho/wetenschappelijke-studie

De 13 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij uw kind. De 13 wekenecho lijkt veel op de 20 wekenecho. Bij beide onderzoeken bekijkt een echoscopist met een echoapparaat of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft.

U kunt pas een afspraak maken bij ons echocentrum voor de 13-weken echo nadat u een gesprek met uw verloskundige (counselingsgesprek) heeft gehad.

Uitgebreide informatie over de 13-weken echo vindt u op: https://www.pns.nl/13-wekenecho/ 

SEO

Het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) of 20 weken echo

Bij het SEO wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor structurele afwijkingen bij je kind. Bij het SEO worden niet alle afwijkingen ontdekt. Voor alle echo’s geldt dat niet altijd alle afwijkingen zichtbaar zijn. Daarnaast zijn niet alle aangeboren afwijkingen al aanwezig tijdens de zwangerschap. Als er geen bijzonderheden worden gevonden is dit geen garantie voor een gezond kind. Als bij het SEO iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Je wordt verwezen naar een gespecialiseerde gynaecoloog. Die kan de afwijking bevestigen. Uit dit vervolgonderzoek kan echter ook blijken dat er niets aan de hand is met je kind, of dat het nog onduidelijk is wat er precies aan de hand is en wat voor impact dit heeft Het SEO echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar.  

Kwaliteit van de beelden

De kwaliteit van de beelden kan worden beïnvloed door onder andere de ligging van het kindje in de buik, de positie van de moederkoek (placenta) en de hoeveelheid vruchtwater om het kindje heen. Een andere factor is de dikte van de buikwand. Bij vrouwen met een hogere BMI (Body Mass Index) hebben wij de ervaring dat de beelden vaak mooier en beter te beoordelen zijn als ze iets later in de zwangerschap worden gemaakt.

Vroege echo

Vroeg in de zwangerschap (voor 10 weken) is de baarmoeder nog klein en zit helemaal achter het schaambeen verborgen, daarom wordt voor een medische echo een smalle echosonde vaginaal ingebracht om de echo te maken. Dit wordt meestal niet als pijnlijk ervaren. De beeldvorming is aanzienlijk beter dan bij een echo via de buikwand. Je ziet bij een echo vanaf 6 weken reeds het hartje kloppen. De foetus is heel vroeg in de zwangerschap nog niet goed als kindje te herkennen.

Echo's op verzoek (pretecho’s)

Je kunt bij ons pretecho’s laten uitvoeren. Deze echo’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het doel van deze echo op verzoek is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind. Derhalve kan men Echocentrum SAM& of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken omtrent achteraf gebleken afwijkingen.

Wanneer de echoscopist bij toeval een afwijking ziet of vermoedt, zal hij/zij jou en je verloskundige of arts hierover inlichten. Indien je van het bestaan van (vermoedens op) afwijkingen op de hoogte bent, verzoeken wij je dit vóór aanvang van de echo te melden bij de echoscopist. We wijzen je er op dat er bij deze echo geen sprake is van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling.

De volledige medische verantwoordelijkheid voor je zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Dat betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling. Op geslachtsbepalingen wordt geen garantie gegeven. Aan de afgegeven beoordeling kunnen geen rechten worden ontleend; derhalve wordt geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard. De beeldkwaliteit wordt bepaald door een aantal factoren waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. (zie ook het hoofdstuk "kwaliteit van de beelden". Wij geven daarom geen garantie op de beeldkwaliteit.

Beeldmateriaal

Als je foto's meekrijgt, staan hier naast de beelden van de echo, ook andere privacy gevoelige gegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens tegen ongewenste inzage door derden.