Maak een afspraak

Aanmelden via de website

Voor het inplannen van een echo kunt u zich bij voorkeur aanmelden via onze website. Zodra onze assistentes uw gegevens hebben ontvangen, nemen zij telefonisch contact met u op. De terugbeltijden zijn gelijk aan het telefonisch spreekuur.

Als het om een tweeling gaat, verzoeken wij u om dit door te geven aan de assistente. Wij plannen dan een dubbele afspraak voor u in.

Telefonisch spreekuur | 020-6400810

Maandag t/m donderdag 8.30 - 11.30. Als u ons niet direct aan de lijn krijgt, zijn wij in gesprek.

Welke informatie hebben wij van u nodig?

Zowel bij aanmelding via de website als bij een telefonische aanmelding, vragen wij de volgende gegevens van u:

  • Naam (wij hanteren de meisjesachternaam), adresgegevens en geboortedatum
  • Verzekeringsgegevens en BSN-nummer
  • Uw emailadres voor het verzenden van de afspraakbevestiging
  • De eerste dag van uw laatste menstruatie, of de uitgerekende datum n.a.v. een eerste echo
  • Naam verloskundigepraktijk of gyneacoloog
  • Welke echo wilt u laten verrichten?
  • Indien u een afspraak maakt voor de combinatietest of nekplooimeting: op welke datum u bloed heeft laten prikken in het laboratorium van het Amstellandziekenhuis

Echospreekuur

Wij maken echo's op werkdagen (maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren) en beperkt op de zaterdag.
Het laboratorium is iedere werkdag open tijdens kantooruren.
Wij doen ons uiterste best om u op de afgesproken tijd te kunnen helpen. Het is echter mogelijk dat bij gevonden afwijkingen het spreekuur uitloopt. Wij verzoeken u om hier rekening mee te houden.
Als u belt voor een afspraak op korte termijn, heeft u minder keuze qua dag en tijd. Ons advies is om zo vroeg mogelijk te bellen voor het inplannen van uw afspraak. Dit kan vanaf het moment dat u de verwijzing heeft gekregen van uw verloskundige of arts.

Wat moet ik meenemen naar het onderzoek?

U heeft van uw verloskundige of gynaecoloog een verwijsformulier ('SAM& Echoformulier') gekregen voor het laten maken van een echo.
Zij heeft het formulier voor u ingevuld en het formulier met u doorgenomen.
Dit formulier kunt u aan de echoscopiste overhandigen. 
Tevens vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak.

Indien u een navelpiercing draagt, dan dient u deze tijdens de echo uit te doen.

Bewaar de foto's van uw echo op een SAM& USB

Wilt u de foto’s die wij tijdens het onderzoek maken graag digitaal bewaren?

Wij kunnen deze foto’s voor u op slaan op een USB. Hiervoor gebruiken wij uitsluitend eigen USB's.
Deze USB's zijn geschikt om beelden op te nemen vanaf het echo-apparaat *

Een USB met de foto’s die wij tijdens het onderzoek maken kost
€ 2,50 en kunt u voorafgaand aan het onderzoek betalen per PIN/creditcard

* Patiënten van verloskundige praktijk Aalsmeer kunnen de daar verkregen USB meenemen naar SAM& om de foto’s op te laten slaan
* Het is niet mogelijk om foto’s van eerdere onderzoeken op te laten slaan

Kinderen mogen niet mee naar het onderzoek

Het maken van een medische echo vereist veel concentratie van de echoscopiste. Een echo duurt 30 - 45 minuten in een rustige, donkere ruimte. Voor kinderen is lang stil zitten een grote opgave. Daarnaast staat er kostbare medische apparatuur in de echokamer. Kinderen mogen om die reden niet mee de echokamer in. Wij verzoeken u om tijdig opvang te regelen.

Filmen in de echokamer

Filmen in de echokamer mag alleen na overleg met de echoscopiste. Zij bespreekt met u wanneer het beste moment is om te filmen, meestal is dit aan het einde van het onderzoek. Tijdens een medisch onderzoek (medische echo) is het niet gewenst om te filmen.
Als u op het afgesproken moment gaat filmen, mag de echoscopiste niet in beeld komen en mag er ook geen geluidsopname gemaakt worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de echoscopiste.
Wij gaan ervan uit dat u het recht op privacy van de echoscopiste respecteert. Indien dit niet gebeurt mag de echoscopiste het onderzoek beëindigen.

Logo STBN

In het Amstellandziekenhuis
route C geel
Laan vd Helende Meesters 8
1186 AM Amstelveen
Tel.: 020 - 6400810